هاست لینوکس حرفه ای

LINUX P1

LINUX P1 |هاست لینوکس
200 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
قابلیت میزبانی 1 سایت
سایر امکانات نامحدود
مانیتورینگ 24 ساعته
پشتیبانی شبانه روزی
بکاپ روزانه
گارانتی بازگشت وجه تا 48 ساعت

  • Cpanel کنترل پنل
LINUX P2

LINUX P2 |هاست لینوکس
500 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
قابلیت میزبانی 1 سایت
سایر امکانات نامحدود
مانیتورینگ 24 ساعته
پشتیبانی شبانه روزی
بکاپ روزانه
گارانتی بازگشت وجه تا 48 ساعت

  • Cpanel کنترل پنل
LINUX P3

LINUX P3 |هاست لینوکس
1000 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
قابلیت میزبانی 1 سایت
سایر امکانات نامحدود
مانیتورینگ 24 ساعته
پشتیبانی شبانه روزی
بکاپ روزانه
گارانتی بازگشت وجه تا 48 ساعت

  • Cpanel کنترل پنل
LINUX P4

LINUX P4 |هاست لینوکس
2000 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
قابلیت میزبانی 3 سایت
سایر امکانات نامحدود
مانیتورینگ 24 ساعته
پشتیبانی شبانه روزی
بکاپ روزانه
گارانتی بازگشت وجه تا 48 ساعت

  • Cpanel کنترل پنل